Ибн Шахины зүүдний тайлбар

Эозикэнэ зарыг тайлагнана уу