Египетэд шагайны үений бэхэлгээний үнэ хэд вэ? Үүнийг хийх хамгийн сайн эмч хэн бэ?

Дохагийн
2023-08-09T09:40:42+00:00
нийтийн домэйн
ДохагийнШалгасан: Нанси3 оны наймдугаар сарын 2023Сүүлийн шинэчлэлт: XNUMX сарын өмнө

Танилцуулга

Египтэд шагайны үе мөчний асуудал өвдөж, хөдөлж чадахгүй байгаа хүмүүсийн дунд түгээмэл тохиолддог.
Зарим тохиолдолд шагайны үеийг тогтворжуулах, өвчтөний нөхцөл байдлыг сайжруулах мэс заслын эмчилгээ шаардлагатай байдаг.
Шагайны үений мэс засал нь өвдөлт, хөдөлгөөнд хүндрэл учруулдаг үе мөчний эвдрэлийг арилгахад чиглэсэн мэс заслын арга юм.
Мэс заслын төрөл, өртөг нь гэмтлийн зэрэг, үе мөчний гэмтлийн хэмжээ, өвчтөний нас зэрэг хэд хэдэн хүчин зүйлээс хамаарна.

Шагайны үе засах мэс засал (шагай үе мөчний үе мөчний үрэвсэл) - Өвдөг, түнхний эмнэлэг

Египетэд шагайны үений бэхэлгээний ач холбогдол

Шагайны үений мэс засал нь өвчтөнүүдэд олон ашиг тустай байдаг тул Египетэд маш чухал ач холбогдолтой юм.
Эдгээр ашиг тусыг агуулж болно:

Эозик
 1. Өвдөлтийн асуудлыг шийдвэрлэх: Хүмүүс шагайны үений мэс засал хийлгэх хамгийн чухал шалтгаануудын нэг нь үе мөчний гэмтэлээс үүдэлтэй өвдөлтийг арилгах явдал юм.
  Энэхүү хагалгаагаар алхах, хөдөлгөөний үед өвдөлт үүсгэдэг ясны элэгдэл, мөгөөрсний эвдрэлийг засдаг.
 2. Хөдөлгөөн, алхах чадварыг сайжруулах: Шагайны үеийг тогтворжуулах хагалгааны ачаар үе мөчний хөдөлгөөн сайжирч, алхах чадвар сайжирдаг.
  Өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах чадвар сэргэж, үе мөчний хүндрэлээс болж байсан хязгаарлалт буурдаг.
 3. Амьдралын чанарыг сайжруулах: Хөдөлгөөн, алхах чадвар сайжирсны ачаар шагайны үений өвчтэй хүмүүсийн амьдралын чанар сайжирдаг.
  Тэд өвдөлт, хязгаарлалтгүйгээр өдөр тутмын үйл ажиллагаа явуулж, спорт, амралт зугаалгын үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой.Эозик
 4. Гаднах төрхийг сайжруулах: Шагайны үений эмгэг нь гаднаасаа харагдах бөгөөд хөлний харагдах байдалд нөлөөлдөг.
  Шагайны үений мэс засал нь хөлний гаднах байдлыг сайжруулж, үе мөчний гэмтлийн үр дүнд гарч болох сорви, гажилтыг багасгадаг.

Египетэд шагайны үений бэхэлгээний өртөг нь эмнэлэг, мэс засалч, шаардлагатай мэс заслын төрлөөс хамаарч өөр өөр байдаг.
Тиймээс өвчтөний бие даасан байдлыг үнэлэх, мэс заслын хамгийн сайн сонголт, түүний өртөгийг тодорхойлохын тулд нарийн мэргэжлийн эмчтэй зөвлөлдөхийг зөвлөж байна.

Мэргэшсэн, мэргэшсэн эмч нартай зөвлөлдөх нь Египетийн шагайны үений мэс засал, түүний зардлын тооцооны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх нь чухал юм.
Эцсийн эцэст өвчтөн өөрийн нөхцөл байдлын эмнэлгийн болон эдийн засгийн үнэлгээнд үндэслэн зохих шийдвэрийг гаргах ёстой.

Эозик

Шагайны үеийг бэхлэх шаардлагатай болсон шалтгаанууд

Шагайны үеийг засах шаардлагатай хэд хэдэн шалтгаан байж болно, үүнд:

Цочмог артрит:

Хүнд үе мөчний үрэвсэл нь шагайны үений мэс засал хийх шаардлагатай гол шалтгаануудын нэг юм.
Үе мөч нь уламжлалт аргаар арилгах боломжгүй хүчтэй өвдөлтийг үүсгэдэг хүчтэй үрэвсэлд өртдөг.
Энэ тохиолдолд эмч нар өвчтөний нөхцөл байдлыг сайжруулж, өвдөлтийг намдаахын тулд үе мөчийг тогтворжуулах, бэхжүүлэх мэс засал хийх шийдвэр гаргаж болно.

Мөгөөрсний гэмтэл:

Шагайны үений мөгөөрсний гэмтэл нь үе мөчний мэс засал хийх шаардлагатай байдаг нийтлэг шалтгаан юм.
Мөгөөрсний хугарал, хөндий нь гэмтэл, ревматоид артритын үр дүнд үүсч, өвдөлт, хөдөлгөөнд хүндрэл учруулдаг.
Энэ тохиолдолд мэс заслын төрөл, үеийг засах аргыг өвчтөний нөхцөл байдал, одоо байгаа мөгөөрсний гэмтлийн дагуу тодорхойлно.

Эозик

Шагай засах үйл ажиллагааны төрлүүд

Шагайны үений гэмтэл бэртсэн тохиолдолд шагайны хөдөлгөөнийг сэргээж, өвдөлтийг намдаахын тулд шагайны үений мэс засал хийх шаардлагатай болдог.
Шагай засах хоёр үндсэн төрөл байдаг.

Ясны нэгдэл

Энэ төрлийн мэс засал хийхэд мэс засалч шагайны үений гэмтсэн ясыг нэгтгэж, тогтворжуулдаг.
Энэ нь ясыг хавтан эсвэл боолтоор бэхлэх замаар хийгддэг.
Үйл ажиллагаанд ашигласан гулсуур ба эрэгний төрөл нь үе мөчний байдал, эвдрэлийн зэргээс хамаарна.
Энэ ажиллагаа нь үе мөчний дунд зэргийн гэмтэлтэй хүмүүст тохиромжтой.

Үеийг хиймэл үеээр солих

Шагайны үений хүнд гэмтэл гарсан тохиолдолд үеийг хиймэл үеээр солих шаардлагатай.
Энэ нь эвдэрсэн үеийг зайлуулж, хуванцар болон металлаар хийсэн солих холболтыг суурилуулах замаар хийгддэг.
Энэ үйл явцад янз бүрийн төрлийн хиймэл үе хэрэглэдэг бөгөөд тэдгээр нь шагайны хөдөлгөөнийг сэргээх, өвдөлтийг намдаах зорилготой.

Эозик

Египетэд шагайны үений мэс заслын өртөгт нөлөөлдөг олон хүчин зүйл байдаг.
Зардал нь 15,000-аас 80,000 египет фунтын хооронд хэлбэлзэж болох бөгөөд дараах хүчин зүйлээс ихээхэн хамаарна.

 • Шаардлагатай үйл ажиллагааны төрөл (ясыг нэгтгэх эсвэл үе мөч солих).
 • Үе мөчний байдал, түүний эвдрэлийн хэмжээ.Эозик
 • Уг процесст ашигласан үйлдвэрлэлийн материалын өртөг.
 • Хагалгааны дараа шаардлагатай эмнэлгийн зардал, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ.

Эмнэлгийн зөвлөх нь хагалгааны зардал, нөхөн сэргээхэд шаардлагатай алхмуудыг багтаасан байх нь чухал юм.
Хэрэв танд асуулт, санаа зовоосон зүйл байвал процедурын өмнө эмчтэйгээ ярилцах хэрэгтэй.
Эмч танд дэлгэрэнгүй тайлбарлаж болно үйл ажиллагааны зардал Шагайны үеийг тогтворжуулах мэс засал хийх боломжит хүлээлт.

Эозик

үйл явцын журам

Шагайны үений мэс засал нь эмийн бус эмчилгээ нь цочмог үе мөчний өвдөлтийг намдаахгүй тохиолдолд эмч нар хийдэг мэс заслын арга юм.
Хагалгааны төрөл, тохирох хөдөлгөөнгүй болгох арга нь эмчийн нас, үйл ажиллагааны түвшин, үе мөчний гэмтлийн хэмжээ зэргээс ихээхэн хамаардаг.
Гэмтсэн шагайны үе нь ясыг хооронд нь нийлүүлэх эсвэл өөр хиймэл үеээр солих шаардлагатай болдог.
Бэхэлгээ хийх явцад мэс засалч гэмтсэн ясны үзүүрийг барзгар болгож, металл хавтан, эрэг ашиглан холбодог.
Эдгэрэх явцад гэмтсэн яснууд хоорондоо нийлж нэг яс үүсгэдэг.
Шагайг хөдөлгөөнгүй болгох нь үе мөчний өвдөлтийг намдаах, хөдөлгөөнийг сайжруулахад өндөр үр дүнтэй байдаг.

Калорийн хэмжээг хязгаарлах

Шагайны үений бэхэлгээний үнэ, өртөг нь 15,000-80,000 египет фунтын хооронд хэлбэлздэг.
Үнийн мэдэгдэхүйц ялгаа нь мэс засалд ашигласан хавтан, боолтны төрөл, чанар зэрэг хэд хэдэн чухал хүчин зүйлээс шалтгаална.
Мэс заслын эмчийн туршлага, эмнэлгийн байршил зэрэг нь хагалгааны өртөгт нөлөөлдөг.
Өвчтөн эцсийн шийдвэр гаргахаасаа өмнө шагайны үеийг засах чиглэлээр мэргэшсэн мэс засалчтай зөвлөлдөж, үйл ажиллагааны зардлын нарийн ширийн зүйлийг шалгах нь чухал юм.

Зөв мэс засалч сонгох

Шагайны үений мэс засал хийх мэс засалчийг сонгохдоо өвчтөн мэс засалчийн туршлага, өмнөх амжилттай хагалгааны түүх, өмнөх өвчтөнүүдийн тойм зэргийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.
Өвчтөн мөн мэс засалчтай процедурын нарийвчилсан мэдээлэл, түүнтэй холбоотой боломж, эрсдлийн талаар ярилцах ёстой.
Сайн мэс засалч сонгох нь процедурын амжилт, өвчтөний туршлагад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Эозик

Хагалгааны журмын талаар мэдлэгтэй, шагайны үе засах хагалгааны зардлыг тодорхойлсноор өвчтөнүүд энэ чиглэлээр мэргэшсэн эмч, мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар зөв төлөвлөлт хийж, зөв ​​шийдвэр гаргах боломжтой.

Египетэд шагайны үений мэс заслын өртөг

Үйл ажиллагааны ердийн зардал

Египетийг харахад шагайны үений мэс заслын өртөг нь тохиолдол бүрт өөр өөр байдаг.
Зардал нь мэс засал хийх газар, ирж буй эмчийн нэр хүнд зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаарна.
Зарим эх сурвалжийн мэдээлснээр Египетэд үйл ажиллагааны үнэ 15,000 EGP-ээс 75,000 EGP хооронд хэлбэлздэг.

Гэсэн хэдий ч, энэ зардал нь ердийн зүйл бөгөөд өвчтөний нөхцөл байдал, шинж тэмдэг, эмчлэгч эмчийн зөвлөмжөөс хамаарч өөр өөр байж болно гэдгийг та мэдэж байх ёстой.

Шагайны үений мэс засал нь цочмог артритаас үүдэлтэй шагайны өвдөлтийг эмчлэхэд чиглэсэн мэс заслын арга юм.
Гэмтсэн үеийг ясыг хооронд нь нийлүүлэх эсвэл хиймэл үеээр солих шаардлагатай.
Мэс засал нь ихэвчлэн хоёроос гурван цаг үргэлжилдэг бөгөөд шагайны үйл ажиллагааг сэргээхэд нөхөн сэргээх, нөхөн сэргээх хугацаа орно.

Эозик

Шагайны үеийг засах шалтгаан нь хүн бүрт өөр өөр байж болох бөгөөд үүнд:

 1. Шагай нь бусад төрлийн мэс заслын бус эмчилгээнд хариу өгөхгүй.
 2. Шагайны шөрмөсний хурц урагдал.Эозик
 3. Үе мөчний ядаргаатай сорви нь хөлийг дахин сунгахад хүргэдэг.
 4. Явган явахад хүчтэй өвдөлт үүсгэдэг шагайны мөгөөрсний элэгдэл.

Шагайны үений мэс засал нь тодорхой эмгэгийн нөхцөлд хэрэглэдэг мэс заслын шийдэл юм.
Өвчтөн нөхцөл байдлыг үнэлэхийн тулд нарийн мэргэжлийн эмчтэй зөвлөлдөж, хагалгааны өртөг, түүнд тохирсон журмыг тодорхойлох хэрэгтэй.

Эозик

Шагайны үений мэс заслын үр нөлөө

Шагайны үений мэс засал нь үе мөчийг тогтворжуулах, өвдөлтийг намдаахад ашигладаг мэс заслын арга юм.
Энэ мэс заслыг нарийн мэргэжлийн эмч нар хийдэг бөгөөд өвчтөний нөхцөл байдал, үе мөчний гэмтлийн зэрэгт үндэслэн хийдэг.
Ерөнхийдөө шагайны үе мөчний хүнд үений үрэвсэлтэй, бусад эмчилгээний тусламжтайгаар өвдөлт намдаах боломжгүй хүмүүст уг процедурыг хийхийг зөвлөж байна.

Египетэд шагайны үений мэс заслын өртөг нь хагалгааны байршил, эмнэлгийн хэрэгслийн түвшин, тоног төхөөрөмжийн зардал, мэс заслын дараах эмчилгээний зардал зэрэг хэд хэдэн хүчин зүйлээс хамаарч өөр өөр байдаг.
Үйл ажиллагаа нь харьцангуй үнэтэй байж болох бөгөөд үнэ нь тохиолдол бүрт өөр өөр байдаг.

Египет дэх шагайны үений мэс заслын зардлыг энгийн харьцуулсан хүснэгтийг энд оруулав.

Эозик
Египет дэх хагалгааны зардал
Энэ нь 50,000-аас 100,000 египет фунтын хооронд хэлбэлздэг

Эдгээр үнэ нь урьдчилсан тооцоо бөгөөд өвчтөний нөхцөл байдал, сонгосон эмнэлгийн эмнэлгээс хамаарч өөр өөр байж болно.
Процедурын өмнө өвчтөн эмчтэйгээ зөвлөлдөж, боломжит өртөг болон төлбөрийн боломжуудыг мэдэх нь чухал юм.

Зардлаас гадна өвчтөн процедурын ашиг тус, болзошгүй эрсдлийг харгалзан үзэх ёстой.
Бэхэлгээ нь мэс засал, мэс заслын дараах арчилгаа шаарддаг бөгөөд өвчтөн эдгэрэх, эдгэрэхэд шаардагдах хугацааг мэддэг байх нь чухал юм.

Шагайны мэс заслын дараа олон өвчтөнд нөхцөл байдал мэдэгдэхүйц сайжирдаг.
Мэс засалчид өвдөлтийг намдаах, хөдөлгөөнгүй үений хөдөлгөөнийг сайжруулах замаар өвчтөний амьдралын чанарыг сайжруулдаг.

Эозик

Шагайны үений бэхэлгээний эрсдэл

Шагайны үений мэс засал нь хүнд үе мөчний үрэвсэлээс үүдэлтэй шагайны өвдөлтийг эмчлэхэд ашигладаг мэс заслын арга юм.
Хэдийгээр энэ процедур нь өвдөлтийг намдаах, амьдралын чанарыг сайжруулахад үр дүнтэй боловч зарим болзошгүй эрсдэл, хүндрэлийг дагуулдаг.
Өгүүллийн энэ хэсэгт бид эдгээр эрсдлийн заримыг авч үзэх болно.

Боломжит хүндрэлүүд

 • Халдвар: Шагайны үений мэс заслын дараа мэс заслын талбайд халдвар үүсч болно.
  Халдварын эрсдэлийг бууруулахын тулд процедурын өмнө болон дараа нь шаардлагатай эрүүл ахуйн журмыг дагаж мөрдөх нь чухал юм.
 • Цус алдалт: Хагалгааны үеэр болон дараа нь мэс заслын талбарт цус алдалт үүсч болно.
  Мэс засалч цус алдалтыг анхаарч, түүнийг хянах шаардлагатай арга хэмжээг авах ёстой.
 • Цусны бүлэгнэл: Шагайны мэс заслын дараа цусны бүлэгнэлтийн эрсдэл нэмэгддэг.
  Эмч нар антикоагулянт эм гэх мэт цусны бүлэгнэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч болно.
 • Шингэний хуримтлал: Хагалгааны талбайд шингэн хуримтлагдаж, нэмэлт хавдар, өвдөлт үүсгэдэг.
  Мэс засалч шингэн хуримтлагдсан эсэхийг шалгаж, тэдгээрийг эмчлэх шаардлагатай арга хэмжээг авна.
 • Металлын зэврэлт: Шагайг тогтворжуулахад ашигладаг металл хавтан эсвэл эрэгт зэврэлт үүсч болно.
  Өвчтөн үе мөчний нөхцөл байдлыг хянаж, элэгдэл болон бусад асуудлуудыг илрүүлэхийн тулд эмчид тогтмол очиж байх ёстой.

Өвчтөнүүд процедурын нарийн ширийнийг ойлгохын тулд эмчтэйгээ зөвлөлдөж, шагай засах боломжтой эрсдлийг ойлгох хэрэгтэй.
Тэд мөн эдгээр эрсдлийг бууруулж, ерөнхий эдгэрэлтийг сайжруулахын тулд зааврыг дагаж, шаардлагатай зөвлөмжийг дагаж мөрдөх ёстой.

Мэс засал хийхийн өмнө юу мэдэх хэрэгтэй вэ

Мэс заслын өмнөх бэлтгэл

Шагайны үений мэс засал хийлгэхийн өмнө өвчтөн зарим чухал зүйлийг мэдэж байх ёстой.
Эхний үед шагайны нөхцөл байдлыг үнэлэх, өвчтөний мэс засал хийх бодит хэрэгцээг тодорхойлохын тулд нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт хамрагдах шаардлагатай.
Үүний дараа эмч мэс засалд бэлтгэх шаардлагатай зааварчилгааг өгөх бөгөөд үүнд дараахь зүйлс орно.

 1. Эмнэлгийн үзлэг, шинжилгээ: Хагалгааны өмнө биеийн байдлыг үнэлэх, хагалгааны явцад саад учруулах эрүүл мэндийн асуудал байхгүй эсэхийг шалгахын тулд зарим эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ шаардлагатай байж болно.
 2. Зарим эм хэрэглэхээ болих: Өвчтөнд мэдээ алдуулалтанд саад болох эсвэл мэс заслын эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг зарим эмийг хэрэглэхээ зогсоохыг хүсч болно.
 3. Мацаг барих: Мэс засал хийхээс өмнө ходоодоо хоосон байлгах, хагалгааны явцад аливаа хүндрэлээс зайлсхийхийн тулд өвчтөнийг тодорхой хугацаанд идэж, уухаас татгалзаж болно.
 4. Биеийн цэвэрлэгээ: Хагалгааны өмнө өвчтөн арьсаа цэвэр байлгах, халдвар авах эрсдэлийг бууруулахын тулд биеэ сайтар цэвэрлэж, тогтмол шүршүүрт орох шаардлагатай.
 5. Сэтгэл зүйн бэлтгэл: Хагалгааны дараа бага зэрэг өвдөх, хавдах, хурцадмал байдал үүсч болзошгүй тул хагалгаанд орохдоо сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх нь чухал.
  Өвчтөн мэс заслын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, болзошгүй эрсдлийн талаар асууж, бүрэн ил тод байдлыг олж авахын тулд эмчтэй ярилцах боломжтой.

Эмнэлгийн зөвлөгөө

Хэрэв та шагайны үе мөчний гэмтэл авсан бол шагайгаа хөдөлгөөнгүй болгох процедур шаардлагатай бол хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл бол ортопед, хөл, шагайны мэс заслын чиглэлээр мэргэшсэн эмчтэй зөвлөлдөх явдал юм.
Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж, зохих эмчилгээнд чиглүүлэх мэдлэг, туршлагатай.

Шагайтай холбоотой лавлагаа, зөвлөгөө

Эмчтэй уулзахдаа шагайны үений бэхэлгээний талаар асууж, асууж болох асуултуудыг асуухад бэлэн байх ёстой.
Эдгээр асуултуудын зарим нь:

 1. Шагайны үеийг бэхлэх шалтгаан юу вэ?
 2. Шагайны үеийг засах мэс заслын эмчилгээнд ямар үе шатууд багтдаг вэ?
 3. Хагалгааны дараах нөхөн сэргээх хугацаа хэд вэ?
 4. Хагалгааны хүндрэл гарч болзошгүй юу, түүнээс хэрхэн зайлсхийх вэ?

Шагайны ерөнхий байдлыг сайжруулах нэмэлт заавар, зөвлөгөө өгөхөөс гадна эмч шагайны нөхцөл байдлыг үнэлэх, холбогдох өвчнийг тодорхойлохын тулд зарим шинжилгээ, рентген шинжилгээг захиалж болно.

Египетийн шагайны үеийг засах хамгийн сайн эмч

Хэрэв та Египетэд шагайны үений мэс засал хийх шилдэг эмч хайж байгаа бол цааш хайх хэрэггүй Доктор..
Амр Амал
Тэрээр энэ чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн нэг юм.
Тэрээр гажиг заслын болон хөл шагайны мэс заслын чиглэлээр олон жил ажилласан туршлагатай бөгөөд хэд хэдэн удаа шагайн үе засах мэс заслыг амжилттай хийсэн.

энэ юу вэ -ийн онцлогДоктор Амр Амин Амал؟

Доктор..
Амр Амал бол ортопед, хөл, шагайны мэс заслын чиглэлээр мэргэшсэн мэс засалч юм.
Шагайны үений бэхэлгээний чиглэлээр өндөр ур чадвар, өргөн мэдлэгтэй бөгөөд шагайны гэмтэлтэй өвчтөнүүдэд шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж чаддаг.

Сэтгэгдэл үлдээх

таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.Заавал оруулах талбаруудыг дараах байдлаар тэмдэглэв *


Эозик